ETOM Cloud

Privacy and Security Policy


GİZLİLİK VE KVKK POLİTİKASI


Etom Bulut Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, iş faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına, çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin, ziyaretçilerinin ve iş başvurusunda bulunmak suretiyle ya da diğer herhangi bir amaç veya kanal vesilesi ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerini hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

İşbu politikanın amacı, Şirketin yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlayarak Gizlilik Politikası’nı belirtmektir.

1. GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirket site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilir, sunulan raporlarımızı okuyabilir, insan kaynakları ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır. Bu bilgilerinizin işlenmesi ve kullanımı ile ilgili olarak KVKK Politikamızı okuyabilirsiniz.

Sitemizin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Şirketimiz üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Şirketimiz, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı Şirketimiz tarafından hiçbir garanti verilmemektedir.

Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Şirketimize aittir. Sitemizin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Şirketimizde saklıdır. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Şirketimizin yazılı iznini almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya sitemize başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

Verilere yetkisiz erişime veya yetkisiz değişiklik, ifşa veya tahribata karşı koruma sağlamak için uygun güvenlik önlemleri alıyoruz. Bu paragrafın son cümlesinde belirtilenler dışında, kişisel bilgilere erişimi, hizmetlerimizi işletmek, geliştirmek veya iyileştirmek için bilgileri bilmesi gereken çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, acentelerimiz ve yetkili üçüncü şahıslarla sınırlandırıyoruz. Bu kişiler gizlilik yükümlülüklerine tabidir. Bu kişilerin "bilmesi gerektiği" zaman, kişisel bilgilerinize erişimleri bundan sonra yasaklanır.

Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Şirket sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal veri sahibi ilgili kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle her zaman çağrı merkezimiz ve diğer iletişim kanallarıyla bağlantıya geçebilirsiniz.

2. KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu İnternet Sitesi KVKK Aydınlatma Metni Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. Kartal Vizyon Sitesi D Blok No:13/123 Kartal/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Etom Bulut Teknolojileri A.Ş. (“Etom”) tarafından işletilen ve yönetilen web sitelerine kayıt olan Üyeler’e; bunlar dışında Ziyaretçiler’e, çeşitli ürün ve hizmetleri alan Müşteriler’e (hepsi birlikte Kullanıcılar) web siteleri aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde Kullanıcılar’dan elde edilen ve/veya edilecek kişisel verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile kişisel verilerin işlenme şekilleri hakkında Kullanıcı’yı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu şartları veya Hizmetler için geçerli olan ek şartları, örneğin, yasadaki değişiklikleri veya Hizmetlerdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde değiştirebiliriz. Hizmetlerde ve bu şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili bildirimi bu sayfada yayınlayacağız. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmayacak ve yayınlandıktan en geç on dört gün sonra yürürlüğe girecektir. Ancak, Hizmetler için yeni işlevlerle ilgili değişiklikler veya yasal nedenlerle yapılan değişiklikler derhal yürürlüğe girecektir.

Bu Metin, ETOM’un web siteleri ağımızı ziyaret eden kişilerin kişisel verilerinin yanı sıra müşterilerimizin kişisel verileriyle ilgili olarak izlediği gizlilik ve veri güvenliği ilkelerini açıklar. Bu Metin ile bizimle paylaştığınız kişisel bilgileri nasıl topladığımızı ve kullandığımızı anlamanıza yardımcı olacaktır ve bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerin kullanımı, erişimi, aktarımı, düzeltilmesi ve silinmesine ilişkin tercihlerinizi açıklamaktadır.

1. Tanımlar ve Genel Açıklamalar

Bu metinde;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Metin: İşbu İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi KVKK Aydınlatma Metni’ni,

Veri Sorumlusu: işisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi (ETOM) ifade eder.

ETOM, Kullanıcılar’a ilişkin işlenen verilerin işlenmesi, kullanılması, aktarılması ve ilgili diğer hususlarda bu Metni benimser.

Bu Metin ayrıca ETOM’un, Kullanıcılar adına hizmetler gerçekleştirirken ETOM’un erişebileceği müşteri bilgilerini ve hizmet verilerini (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl işlediğini açıklar. Bu Metin, kapsam dahilindeki bireylerle ilgili kişisel verileri, müşteri verilerinin ve hizmet verilerinin toplanması, depolanması, güvenliği, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve bunlara erişim için geçerlidir.

Bu Metin, hizmetlerimizle bağlantılı olsalar bile üçüncü taraf web siteleri, ürünleri veya hizmetleri için geçerli değildir ve bu üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Web sitelerimizi ve hizmetlerimizi kullanarak, kişisel bilgilerinizin bu Metin’de ve her türlü geçerli güncellemede açıklanan şekilde toplanmasına, kullanılmasına, depolanmasına, paylaşılmasına ve ifşa edilmesine yetki vermiş olursunuz. Bu Metin’de açıklanan veri uygulamalarını kabul etmiyorsanız, web sitelerimizi veya hizmetlerimizi kullanmamalısınız.

Kullanıcılar’a web siteleri aracılığıyla sunulan Hizmetler kapsamında ve herhangi bir şekilde Kullanıcılar’ın web sitelerini ziyaretleri sırasında ETOM tarafından çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyiniz.

2. İlgili Kişiler ve Kişisel Veriler

Web sitelerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlı olarak, aşağıdaki bilgi türlerini toplayabilir ve aşağıda belirttiğimiz şekil ve amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz.

 1. Web sitemize erişim (Ziyaretçiler)
  1. Günlük Dosyaları: Çoğu web sitesi gibi, sitemiz de günlük dosyalarında bulunan verileri otomatik olarak toplar ve kullanır. Günlük dosyalarındaki bilgiler bilgisayarınızın IP (internet protokolü) adresini, ISS'nizi (internet servis sağlayıcısı), sitemizi ziyaret etmek için kullandığınız web tarayıcısını, sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanı, hangi web sayfalarını ziyaret ettiğiniz ve diğer anonim siteleri içerebilir.
  2. Kullanım verisi: İnternet özelliği olan her bilgisayara, o bilgisayarın IP adresi olarak hizmet veren bir numara verilir. ETOM web siteleri ağındaki herhangi bir siteden bir sayfa talep ettiğinizde, web sunucularımız IP adresinizi otomatik olarak tanır. Alan adı ve IP adresi, web sitelerimize eriştiğiniz IP adresi dışında sizin hakkınızda kişisel hiçbir şey göstermez. Bu bilgileri, trafiği toplu olarak incelemek, ETOM’un web sitelerinin kötüye kullanımını araştırmak, dolandırıcılığı tespit etmek ve kanun uygulayıcılarla işbirliği yapmak için kullanırız.
 2. Sağladığınız bilgiler (Üye/Müşteriler): Bazı bilgilere ve hizmetlere ücretsiz erişim sunuyoruz, ancak ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve desteğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeniz için, "Bir Uzmanla Konuşun" veya "Daha Fazla Bilgi İsteyin" adlı kayıt formlarını doldurmanızı rica ediyoruz. " Bu durumda, sizden aşağıdaki kişisel bilgileri sağlamanızı istiyoruz: Ad ve soyad, şirket ve unvan, telefon numarası, e-posta adresi, vergi numarası ve vergi dairesi bilgisi, adres.
 3. Çevrimiçi "sohbet" işlevimizi kullanarak kişisel bilgilerinizdeki herhangi bir değişikliği ETOM’a bildirebilir, sorularınızı doğrudan bize e-posta ile gönderebilirsiniz. Destek hizmetlerimizi kullanan bir müşteriyseniz, kullanıcı adınızı ve şifrenizi göndererek web sitemizdeki “müşteri portalına” erişebilirsiniz.
 4. Tanımlama Bilgileri ve Diğer Teknolojiler (Ziyaretçiler): Bir ETOM web sitesini ziyaret ettiğinizde veya reklam ortaklarımız bilgisayarınıza bir veya daha fazla “tanımlama bilgisi” gönderebiliriz. Web sitelerimiz aracılığıyla eriştiğiniz üçüncü taraf web siteleri de bilgisayarınıza tanımlama bilgileri gönderebilir. Çerez, bir web sunucusundan tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit sürücüsünde depolanan küçük bir veri parçasıdır. Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve kullanıcı tercihlerinizi veya oturum açma bilgilerinizi depolamak ve ayrıca pazarlama amaçları için tanımlama bilgileri kullanırız. Çerezler ayrıca eğilimleri analiz etmek, web sitelerimizi yönetmek, kullanıcıların web sitelerimiz etrafındaki hareketlerini izlemek ve kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgi toplamak için kullanılır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek tanımlama bilgilerini kabul edip etmeyeceğinizi seçebilirsiniz. Tarayıcınızı tüm tanımlama bilgilerini reddedecek şekilde veya tarayıcınızın bir tanımlama bilgisi gönderildiğinde size göstermesine izin verecek şekilde sıfırlayabilirsiniz. Tanımlama bilgilerini kabul etmemeyi seçerseniz, sitemizdeki ve diğer web sitelerindeki deneyiminiz azalabilir ve bazı özellikler amaçlandığı gibi çalışmayabilir.
 5. Müşteri Bilgileri, ETOM web sitelerini kullanımınızdan ve bizimle çevrimdışı etkileşimlerinizden toplayabileceğimiz bilgilerdir. Müşteri bilgilerini ve burada yer alan tüm ilgili kişisel bilgileri bu Metin hükümlerine uygun olarak kullanırız. Hizmetler Verileri, sistemlerimizde veya ETOM'un hizmetleri gerçekleştirmek için erişim sağladığı müşterilerimiz veya üçüncü taraf sistemlerinde bulunan verilerdir (danışmanlık ve destek hizmetlerini gerçekleştirmek için ETOM tarafından erişilebilen test, geliştirme ve üretim ortamları dahil). ETOM, müşteri ile bir hizmet sözleşmesinin şartlarının farklı gereksinimleri tanımladığı durumlar haricinde, hizmet verilerini işbu Metin’e göre ele alır.
Hukuki Sebepler

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, İlgili Kişi’nin bu verileri ETOM’a açıklamasına konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan ve bu Metin’de de tekrarlanan şartlara ve ilkelere uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • ETOM’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmesi
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ETOM’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu Metin kapsamında İlgili Kişiler’in 2’nci maddede yer alan kişisel verileri, bu Metin’de belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

ETOM'un hizmet verilerine erişebileceği, toplayabileceği ve / veya kullanabileceği koşullar aşağıdadır:

 1. Hizmetleri Sağlamak için: Hizmetler verilerine, destek, danışmanlık veya diğer hizmetler için hizmet sözleşmenizde veya satın alma siparişinizde belirtilen gereksinimleri karşılamak için erişilebilir ve kullanılabilir.
 2. Bir Sistemi Sürdürmek ve Yükseltmek için: Teknik personel, sistem performansını izlemek, sistemleri test etmek ve varsa sistemlere yükseltmeler geliştirmek ve uygulamak için hizmet verilerine periyodik erişim gerektirebilir. Bu sürecin gerekli bir parçası olarak oluşturulan hizmet verilerinin geçici kopyaları, yalnızca bu amaçlarla ilgili süreler için saklanır.
 3. Performansı Ele Almak ve Sorunları Gidermek için: Zaman zaman ETOM, ürünlerimize (veya desteklediğimiz üçüncü taraf ürünlerine) ve hizmetlere yeni sürümler, yamalar, güncellemeler ve diğer düzeltmeleri dağıtmak zorunda kalabilir. Hizmet siparişinizin koşullarına uygun olarak ve / veya size bildirimde bulunarak, bu tür yeni sürümleri, yamaları, güncellemeleri ve düzeltmeleri test etmek için hizmet verileri dahil olmak üzere test, geliştirme veya üretim ortamınızın bir kopyasına erişebilir ve / veya kullanabiliriz.
 4. Diğer Kullanımlar: ETOM, geçerli müşteri hizmetleri sözleşmesinde veya siparişinde düşünüldüğü takdirde, hizmet verilerini küresel olarak aktarabilir ve bunlara erişebilir. ETOM, hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmaları için alt yüklenicileri işe alırsa, hizmet sözleşmenizin koşullarının farklı gereksinimleri tanımladığı durumlar dışında, hizmet verilerine erişimleri bu Metin’in hükümleriyle tutarlı olacaktır.
 5. ETOM, yukarıda veya hizmet sözleşmenizde veya siparişinizde belirtilenler dışında hizmet verilerini kullanmaz. ETOM, hizmet verilerini işleyebilir ancak ETOM, bilgi toplama veya hizmet verileri için uygulamalarınızı kontrol etmez. ETOM'a herhangi bir hizmet verisi sağlarsanız, ETOM'un bu Metin’de ve hizmet sözleşmenizde veya siparişinizde belirtilen hizmet verilerine erişmesi ve kullanması için gerekli tüm bildirimleri sağlamak ve / veya gerekli izinleri almaktan sorumlusunuz.
 6. Kişisel bilgileri yalnızca toplanma amaçları için ve bu Metin’e veya herhangi bir geçerli hizmete özgü gizlilik bildirimine uygun olarak işleriz. Yalnızca hizmetlerimizi sağlamak veya iyileştirmek için gereken kişisel bilgileri veya bu Metin ve geçerli yasalar kapsamında izin verilen şekilde topladığımızdan, depoladığımızdan ve işlediğimizden emin olmak için veri toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçiriyoruz.
 7. Sağladığınız bilgileri kullanarak biz ve diğerleri sizinle nasıl iletişim kurabiliriz: Sizinle e-posta ve bir Etom Cloud web sitesinde yayınlanan bildirimler yoluyla iletişim kurarız. E-posta bildirimlerinin örnekleri şunları içerir: (1) bir Etom Cloud web sitesine kaydolduktan sonra, hizmetlerimizi en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı ve yeni özelliklerden sizi haberdar etmeyi amaçlayan hoş geldiniz ve katılım mesajları; (2) hizmet kullanılabilirliği, güvenliği ve Etom Cloud'un ürün ve hizmetlerinin işleyişi ile ilgili diğer konuları ele alan hizmet mesajları; ve (3) Etom Cloud veya iş ortaklarımız hakkında promosyon bilgileri içerebilecek promosyon e-postaları. E-posta ve iletişim tercihlerinizi veya diğer kişisel bilgilerinizi, bu politikanın sonunda "Pazarlama ve Aktarımlardan Çıkma Gizlilik Haklarınız; Bilgiye Erişim, Güncelleme ve Silme" başlığı altında daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi Etom Cloud'a bildirerek istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bilgilerinizi toplanma amacından farklı bir şekilde kullanırsak, bu tür diğer kullanımlardan önce sizden onayınızı isteyeceğiz.
5. Kişisel Verilerin Aktarımı

ETOM, İlgili Kişi’ye ait elde ettiği kişisel verileri ETOM’un web siteleri üzerinden sunduğu hizmetleri ifa etmek amacıyla ve Metin’de beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurtiçindeki sunucularına yahut tedarikçilerine aktarabilir. ETOM ayrıca İlgili Kişiler’e ilişkin kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla ve üçüncü kişilere aktarabilir:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerinin paylaşılması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla iş süreçlerinde hizmetlerinden yararlanılan tedarikçiler ile paylaşılması
 • Site kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması

Sizin onayınızı aldığımızda veya böyle bir eylemin aşağıdakiler için makul bir şekilde gerekli olduğuna dair iyi niyetli inancımız olduğunda kişisel verilerinizi ve IP adresinizi ilgili resmi kurumlar nezdinde ve ölçülü şekilde ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ifşa edeceğimizi bilmeniz gereklidir:

 • Herhangi bir geçerli yasayı, düzenlemeyi, yasal süreci veya uygulanabilir resmi talebi yerine getirmek;
 • ETOM'un web sitelerinin ve ilgili mülklerinin veya ETOM'un web sitelerini ve ilgili mülklerini ziyaret edenlerin güvenliğini korumak ve savunmak;
 • Olası ihlallerin araştırılması da dahil olmak üzere Kullanım Koşullarımızı uygulamak;
 • Dolandırıcılık yapan veya başka bir şekilde yasayı ihlal eden kişileri belirlemek;
 • Yasadışı olduğu iddia edilen faaliyetlerin soruşturulmasında işbirliği yapmak.

Hizmetlerimizden bazıları ortak markalı olabilir ve başka bir şirketle birlikte sunulabilir. Bu tür hizmetlere kaydolursanız veya kullanırsanız, hem ETOM hem de diğer şirket ortak markalı hizmetlerle bağlantılı olarak toplanan bilgileri paylaşabilir. Bu tür ortak markalı hizmet tekliflerinin, ilgili hizmetleri kullanmadan önce gözden geçirmenizi istediğimiz kendi gizlilik politikaları olabilir.

6. Verilerinizin Güvenliği

Verilere yetkisiz erişime veya yetkisiz değişiklik, ifşa veya tahribata karşı koruma sağlamak için uygun güvenlik önlemleri alıyoruz. Bu paragrafın son cümlesinde belirtilenler dışında, kişisel bilgilere erişimi, hizmetlerimizi işletmek, geliştirmek veya iyileştirmek için bilgileri bilmesi gereken çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, acentelerimiz ve yetkili üçüncü şahıslarla sınırlandırıyoruz. Bu kişiler gizlilik yükümlülüklerine tabidir. Bu kişilerin "bilmesi gerektiği" zaman, kişisel bilgilerinize erişimleri bundan sonra yasaklanır. Yukarıda belirtildiği gibi, iletişim bilgilerinizi pazarlama amacıyla ortaklarımıza verebiliriz.

ETOM’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, ETOM sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ETOM bu durumu derhal İlgili Kişiler’e ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

7. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişinin Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; ETOM web sitelerinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, ETOM resmi e-mail adresi bilgi@etom.cloud veya formda belirtilen adreslere göndererek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda ETOM, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ETOM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.